Nokia Software Updater

Med Nokia Software Updater kan du uppdatera telefonens programvara via Internet med hjälp av datorn. Om du regelbundet uppdaterar telefonens programvara kan du få tillgång till fler funktioner och bättre prestanda för din telefon, eller åtgärda eventuella problem med telefonen.

Nokia Software Updater är tillgänglig för ett urval Nokia-telefoner på www.nokia.com/softwareupdate. De produkter som stöds anges på huvudsidan, och nya produkter tillkommer regelbundet. Med Nokia Software Updater får du samma uppdateringar som du skulle få på ett Nokia-servicecenter.

Så här använder du tjänsten för första gången

  1. Öppna huvudfönstret i Nokia PC Suite och klicka på länken Uppdatera telefonens programvara. Nokia Software Updater hämtas.

  2. Hämta installationsfilen för Nokia Software Updater till datorn.

  3. Uppdatera telefonens programvara genom att klicka på Uppdatera telefonens programvara i huvudfönstret i Nokia PC Suite. Observera att personliga data (kontakter, meddelanden, bilder osv.) som lagras i telefonens minne kan raderas under uppdateringen, beroende på vilken telefonmodell du använder. Du rekommenderas att säkerhetskopiera de här data till datorn med hjälp av programmet Content Copier i Nokia PC Suite (eller till ett minneskort om det går att använda i din telefonmodell) innan du uppdaterar telefonens programvara.

 

Du behöver bara hämta installationsfilen för Nokia Software Updater och installera programmet på din dator en gång. Därefter kan du öppna programmet genom att klicka på ikonen Uppdatera telefonens programvara i huvudfönstret i Nokia PC Suite.

Nokia PC Suite kontrollerar webbplatsen Nokia Software Updater med jämna mellanrum och ett meddelande visas när det finns en ny programversion för din telefonmodell. Meddelandet visas endast om telefonen är ansluten till datorn via USB-kabel eller trådlös Bluetooth-teknik. Klicka på meddelandet i huvudfönstret i PC Suite när du vill hämta den nya programvaruversionen.

Nokia Software Updater