Nokia Map Loader

Nokia Map Loader är ett PC-program som gör så att du kan hämta kartor från Internet över valda städer eller regioner, och överföra de kartorna till telefonen eller minneskortet (beroende på vilken telefonmodell du använder). Du kan sedan använda kartorna med kart- och ruttplaneringsprogrammet Nokia Maps. Med Nokia Maps kan du exempelvis visa, bläddra och zooma från världskartan till gatukartor, spara platser på kartan och planera en rutt från A till B samt simulera den.

Nokia Maps och Nokia Map Loader är tillgängliga för ett urval Nokia-telefoner på www.nokia.com/maps. De produkter som stöds anges på webbplatsen, och nya produkter tillkommer regelbundet. Systemkrav anges också på webbplatsen för Nokia Maps.

Så här hämtar du Nokia Map Loader och installerar det på datorn

Vi rekommenderar att du installerar Nokia Maps på telefonen innan du installerar Nokia Map Loader på datorn.

  1. Gå till huvudfönstret för Nokia PC Suite och klicka på Hämta kartor. Webbplatsen för Nokia Maps öppnas.

  2. Gå till hämtningarna och välj språk i listrutan.

  3. Hämta Nokia Map Loader och installera det på datorn Följ instruktionerna på skärmen vid installationen.

 

Du kan nu börja använda Nokia Map Loader genom att klicka på ikonen Hämta kartor i huvudfönstret i Nokia PC Suite.

Nokia Map Loader