Videospelarläge

I videospelarläget kan du spela upp den videofil du har valt i antingen Min videosamling eller Sökresultat. När du väljer att spela en videofil i någon av vyerna Min videosamling eller Sökresultat öppnas videofilen i videospelarläget när den spelas upp.

Obs!

När du väljer att spela en fil med ett format som är kopplat till Nokia Video Manager i Utforskaren öppnas filen i programmets enkla vyläge.

Under uppspelning justerar Nokia Video Manager automatiskt storleken på visningsfönstret till videons upplösning. Videon skalas automatiskt till en mindre storlek om den har för stor upplösning att visa i fönstret.

I det enkla vyläget kan du göra följande:

 1. Spela video: Gör något av följande för att spela upp filen:

 • Klicka på Nokia PC Suite play Videospelarläge (Play).

 • Tryck Blanksteg på datorns tangentbord.

 • Välj Verktyg > Spela.

 • Högerklicka och välj sSpela.

 1. Pausa en videofil: Gör något av följande för att pausa filen:

 • Klicka på Nokia PC Suite pause Videospelarläge (paus).

 • Tryck Blanksteg på datorns tangentbord.

 • Välj Verktyg > Paus.

 • Högerklicka och välj Paus.

 1. Välja startläge för videouppspelning: Ställ in startläget för uppspelningen genom att dra skjutreglaget framåt eller bakåt till önskat läge. I uppspelningsområdet kan du se videofilens totala tidslängd och följa uppspelningen via förloppsindikatorn.

Nokia PC Suite location big Videospelarläge

 1. Justera volymen: Dra skjutreglaget framåt eller bakåt för att öka eller minska volymen.

Nokia PC Suite volume big Videospelarläge

Videospelarläge