Sökresultat

I Sökresultatvyn kan du konvertera videofiler från olika format och kopiera dem till telefonen och till mappen Min videosamling på datorn. När du kopierar och konverterar en videofil förblir originalfilen oförändrad.

Du kan ändra rotmappen för sökning i mappinställningarna i Nokia Video Manager. Listan med hittade filer finns kvar i vyn Sökresultat tills du söker igenom datorn igen.

I vyn Sökresultat kan du göra följande:

  1. Sortera videofiler: Kolumnerna som visar filinformation kan användas för att sortera videofiler efter namn, längd, storlek, typ, skapelsedatum samt var de är sparade. I alla kolumner kan du sortera videor i stigande och fallande ordning genom att klicka på kolumnrubriken en eller två gånger.

  2. Visa storleken på de valda videofilerna: När du väljer en eller flera videofiler i en lista kan du visa storleken på de valda videofilerna i Valstorleksfältet på valstorleksindikatorn. Om du vill välja flera filer håller du ner Ctrl-tangenten på datorns tangentbord. Du kan välja alla filer med Ctrl + A.

  3. Ta bort en videofil: Om du vill ta bort en videofil från en lista trycker du på Delete på datorns tangentbord eller väljer Redigera > Ta bort markerade objekt från listan i huvudmenyn.

  4. Söka igenom datorn efter videofiler.

  5. Spela video.

  6. Kopiera och konvertera en video

Sökresultat