Överföringar

I vyn Överföringar kan du se en lista över de videofiler som överförts tidigare eller som överförs för tillfället, deras storlek, källplats, målplats och status.

I vyn Överföringar kan du göra följande:

  1. Ändra ordning: Du kan ändra i vilken ordning överföringarna bearbetas genom att dra och släppa objekt från listan.

  2. Visa överföringsstatus: Området Överföringsstatus visar information om varje överförings status. Följande statuslägen är möjliga:

  • Ej avslutad

  • Konverterar

  • Kopierar

  • Slutförd

  • Misslyckades

  1. Avbryta valda överföringar: Om du vill avbryta valda överföringar klickar du på den överföring du vill avbryta eller håller ner Ctrl-tangenten på datorns tangentbord för att välja flera överföringar. Klicka på knappen Nokia PC Suite stop Överföringar (Avbryt valda överföringar)

  1. Avbryta alla överföringar: Om du vill avbryta alla överföringar klickar du på knappen Nokia PC Suite cancel all transfers Överföringar (Avbryt alla överföringar).

 

  1. Ta bort markerade objekt från listan Om du vill ta bort valda överföringar klickar du på den överföring du vill ta bort eller håller ner Ctrl-tangenten på datorns tangentbord för att välja flera överföringar. Klicka sedan på knappen Nokia PC Suite removeselected Överföringar (Ta bort markerade objekt från listan).

Överföringar