Min videosamling

I vyn Min videosamling kan du överföra videofiler mellan datorn och telefonen. Videofilerna i vyn Min videosamling sparas i mappen Min videosamling på datorn. Om telefonen är ansluten till datorn innehåller listan även de videofiler som är sparade i den valda telefonens minne.

I vyn Min videosamling kan du göra följande:

  1. Sortera videofiler: När Nokia Video Manager är i listvisningsläge kan du använda kolumnerna som visar filinformation för att sortera filerna efter namn, längd, filstorlek, filtyp, det datum de skapats samt var de är sparade.

I alla kolumner kan du sortera videofiler i både stigande och fallande ordning. Om du vill sortera videorna i stigande ordning klickar du på önskad kolumnrubrik en gång. Om du vill sortera videorna i fallande ordning klickar du på önskad kolumnrubrik igen.

När du klickar på en kolumnrubrik sorteras alla videofiler efter uppgifterna i den aktuella kolumnen. Vid sorteringen delas även videofilerna in i grupper. Om videofilerna sorteras efter storlek delas de in i små, mellanstora och stora filer. Du kan utöka och minska visningen av grupper med videofiler genom att klicka på gruppens titel.

  1. Spela video.

  2. Söka igenom datorn efter videofiler.

  3. Överföra videofiler:

Varje listad videofil har två filhanteringsknappar. De här knapparna meddelar dig om filen har sparats på datorn och/eller telefonen. Följande tabell visar knapparnas betydelse:

Knapp

Beskrivning

Nokia PC Suite availabepc Min videosamling

Videofilen är tillgänglig på datorn

Nokia PC Suite notavailablepc Min videosamling

Videofilen är INTE tillgänglig på datorn

Nokia PC Suite availabeph Min videosamling

Videofilen är tillgänglig på telefone

Nokia PC Suite notavailableph Min videosamling

Videofilen är INTE tillgänglig på telefonen

 

När du håller markören på knapparna visas ett meddelande enligt följande tabell:

 

Knapp

Åtgärd

Nokia PC Suite cp2pc Min videosamling

Kopierar den valda videofilen till datorn

Nokia PC Suite cpn2pc Min videosamling

Kopierar nyare videofilversion till datorn

Nokia PC Suite delpc Min videosamling

Raderar den valda videofilen från datorn

Nokia PC Suite cpn2ph Min videosamling

Kopierar nyare videofilversion till telefonen

Nokia PC Suite cp2ph Min videosamling

Kopierar den valda videofilen till telefonen

Nokia PC Suite delphone Min videosamling

Raderar den valda videofilen från telefonen

 

 

 

Min videosamling