Telefonminnesinställningar

Nokia PC Suite memory Telefonminnesinställningar

I Minnesinställningar kan du välja om du vill använda telefonens minne eller ett minneskort för att spara videofiler på telefonen.

Alla tillgängliga lagringsplatser på telefonen listas i Minnesinställningar. Om telefonen inte har något minneskort används telefonens minne automatiskt.

  • Minneskort

  • Telefonens minne

Om du vill genomföra ändringarna klickar du på knappen Acceptera Nokia PC Suite accept Telefonminnesinställningar. Om du vill avbryta dem klickar du på Avbryt Nokia PC Suite cancel Telefonminnesinställningar.

Telefonminnesinställningar