Överföringsinställningar

Nokia PC Suite downloads Överföringsinställningar

I överföringsinställningarna kan du ställa in följande alternativ:

  • Överför nya videor automatiskt till datorn när de finns på telefonen.

  • Överför filer till den anslutna telefonen när jag drar dem till Min videosamling.

Om du vill genomföra ändringarna klickar du på knappen Acceptera Nokia PC Suite accept Överföringsinställningar. Om du vill avbryta dem klickar du på Avbryt Nokia PC Suite cancel Överföringsinställningar.

Överföringsinställningar