Mappinställningar

Nokia PC Suite folders Mappinställningar

I Nokia Video Manager kan du ställa in att följande mappar ska användas med programmet:

  • Mappen Min videosamling: Det här är standardmappen för sparade videofiler på datorn. Nokia Video Manager skapar en mapp med namnet Mina videor i Mina dokument som standard. Om du vill välja en annan plats för mappen Min videosamling klickar du på Nokia PC Suite browse Mappinställningar (Sök).

  • Söker i rotmapp: När du väljer att söka igenom datorn efter videofiler söker Nokia Video Manager i den här mappen. Som standard är sökningsmappen Mina dokument (vanligtvis C:\Documents and Settings\[Användare]\Mina dokument). Om du vill välja en annan sökmapp klickar du på knappen Nokia PC Suite browse Mappinställningar (Sök).

Om du vill genomföra ändringarna klickar du på knappen Acceptera Nokia PC Suite accept Mappinställningar. Om du vill avbryta dem klickar du på Avbryt Nokia PC Suite cancel Mappinställningar.

Mappinställningar