Filtypsassociationer

Nokia PC Suite associations Filtypsassociationer

I Inställningar kan du välja vilka videofilformat du vill koppla till Nokia Video Manager. När du väljer att öppna en videofil som har ett format som är kopplat till Nokia Video Manager spelas den upp i Videospelarläge.

Du kan välja att koppla följande filformat till Nokia Video Manager:

  • 3GP

  • MP4

  • AVI

  • MPEG

  • MOV

  • QT

  • WMV

Om du vill genomföra ändringarna klickar du på knappen Acceptera Nokia PC Suite accept Filtypsassociationer. Om du vill avbryta dem klickar du på Avbryt Nokia PC Suite cancel Filtypsassociationer.

Filtypsassociationer