Mer information om Nokia PC Suite finns i de källor som anges nedan.

 • Användarhandbok till Nokia PC Suite innehåller information om exempelvis hur du ansluter telefonen till datorn och hur du använder Nokia PC Suite-program. Gå till huvudfönstret i Nokia PC Suite och klicka på Hjälp > Användarhandbok till Nokia PC Suite.

 • Demon för Nokia PC Suite innehåller animerade demonstrationer av Nokia PC Suite-program. Öppna huvudfönstret i Nokia PC Suite och välj Webb > Demo för PC Suite.

 • Webbsidorna med anvisningar för Nokia PC Suite innehåller en interaktiv demonstration av hur du använder programvaran. Gå till http://www.nokia.com/pcsuite och se avsnittet Gör så här.

 • Sökningen i vanliga frågor och svar innehåller felsökningsinformation om Nokia PC Suite. Du kommer åt informationen genom att klicka på Webb > Nokia PC Suite på webben > Vanliga frågor och svar i huvudfönstret i Nokia PC Suite.

 • Forumet Nokia Supportdiskussioner där du kan diskutera Nokia-produkter, t.ex. datorprogramvara, med andra användare. Gå till huvudfönstret i Nokia PC Suite och klicka på Webb > Nokia PC Suite på Internet > Nokia Supportdiskussioner.

 

Obs!

Användarhandbok till Nokia PC Suite är i PDF-format. Du måste ha Adobe Reader installerat i datorn för att du ska kunna läsa PDF-filer. Om handboken inte kan öppnas med Nokia PC Suite finns den inte i datorn, eller så är Adobe Reader inte installerat i datorn. Du kan hämta Adobe Reader utan kostnad på Adobes webbplats.

Nokia PC Suite

Med hjälp av Nokia PC Suite kan du ansluta Nokia-telefonen till en dator och du får tillgång många program som du kan använda till att hantera telefonen via datorn. Mer information om vilket program du ska använda för en viss uppgift finns i Vilken uppgift vill du utföra?

Nokia PC Suite kan användas med flera olika kompatibla Nokia-telefonmodeller. Alla funktioner i Nokia PC Suite fungerar dock inte med alla telefonmodeller. Om du vill ha mer information om vilka PC Suite-funktioner som kan användas med din telefon och vilka telefoner som kan användas med de olika PC Suite-versionerna går du till webbplatsen www.nokia.com/pcsuite.

Huvudfönstret i Nokia PC Suite är indelat i följande fält:

 

Fält

Beskrivning

Programfält

 • Här visas de standardprogram som ingår i Nokia PC Suite och möjliga extraprogram som du kan hämta och installera från webbplatsen för Nokia PC Suite.

 • Om du vill öppna ett program klickar du på ikonen för det eller väljer det på menyn Arkiv.

Statusfält

 • Ett meddelande visas om nya tilläggsprogram, uppdateringar till installerade tilläggsprogram eller uppdateringar till Nokia PC Suite är tillgängliga för din telefon. Mer information finns i Uppdatera Nokia PC Suite.

Fält för telefonval och förloppsindikering

 • De telefoner som är anslutna till datorn visas. Den anslutna telefonens batterinivå visas också (beroende på vilken telefonmodell och anslutningstyp du använder) och även detaljerad information om hur mycket ledigt minne som finns i telefonen.

 • Om du inte har några telefoner anslutna till datorn använder du guiden Koppla upp dig till att upprätta anslutningen. Öppna guiden Koppla upp dig genom att klicka på texten Klicka här om du vill ansluta en telefon bredvid telefonikonen.

 • Om du har flera telefoner anslutna till datorn väljer du den telefon du vill använda i listrutan.

 • Du kan byta namn på telefonen genom att klicka på Inställningar > Byta namn på telefonen och skriva ett nytt namn i det fält som visar den anslutna telefonens namn.

 • Om du vill överföra musik, bilder, videofiler och program till telefonen drar och släpper du filerna till telefonikonen. Mer information finns i Dra och släppa filer i telefonen.

Meddelanderuta

 • Visar textmeddelandena från den anslutna telefonens inkorg när du klickar på ikonen Meddelanden under rutan. Du navigerar i meddelandena genom att klicka på pilarna under meddelanderutan.

 • Om du placerar markören på ett meddelande visas ett verktygstips med meddelandetexten och avsändarens telefonnummer och namn, om de finns lagrade i programmet för kontakter i telefonen, och datum och tidpunkt för när meddelandet togs emot (för meddelanden som tagits emot samma dag visas endast tidpunkten).

 • Högerklicka på ett meddelande som du vill svara på, vidarebefordra eller ta bort från telefonen.

 • Klicka på ett meddelande som du vill öppna i vyn Meddelanden i Nokia Communication Centre där du sedan kan vidarebefordra det elle
  r skapa nya textmeddelanden och multimediemeddelanden.

 • Om du vill uppdatera de meddelanden som visas i meddelanderutan trycker du på F5.

 • Klicka på handtaget längst upp på ramen till meddelanderutan om du vill göra rutan större eller mindre.

Kalenderrutan

 • Visar kalendern från den anslutna telefonen när du klickar på ikonen Kalender bredvid rutan.

 • Om du placerar markören på ett datum som är markerat med en liten triangel visas ett verktygstips med detaljerad information om posterna för datumet i fråga.

 • Mer information om hur du redigerar kalendern från huvudfönstret i Nokia PC Suite finns i Redigera kalenderposter.

 • Navigera i kalendern genom att klicka på pilarna ovanför den aktuella månad som visas.

 • Om du vill uppdatera de poster som visas i kalenderrutan trycker du på F5.

 • Klicka på handtaget längst upp på ramen till kalenderrutan om du vill göra rutan större eller mindre.

 

Tips!

Om du inte vill visa meddelanderutan eller kalenderrutan i huvudfönstret i Nokia PC Suite klickar du på Inställningar > Inställningar…, går till telefonfliken och avmarkerar kryssrutan Visa meddelanden eller Visa kalender.

 

Med hjälp av Nokia PC Suite kan du uppdatera programvaran i Nokia-telefonen via Internet. Mer information finns under Nokia Software Updater.

Mer information om hur du registrerar dig för det kostnadsfria nyhetsbrevet Nokia Connections finns i Registrera dig för Nokia Connections.

Tips!

Nokia PC Suite öppnas alltid när du startar datorn. Om du vill avaktivera automatisk start öppnar du menyn Arkiv i huvudfönstret för Nokia PC Suite och avmarkerar Anropa vid start.

 

Mer information om Nokia PC Suite

 

Se även

Systemkrav

Anslutbarhet, översikt

Nokia PC Suite