One Touch Access

Med hjälp av One Touch Access kan du upprätta nätverksanslutningar med paketdata (i GPRS- och 3G- nätverk, beroende på telefon- och nätverksfunktioner). Du kan upprätta en anslutning via kabel, IrDA eller trådlös Bluetooth-teknik.

Om du vill använda One Touch Access måste du ha modemdrivrutiner installerade i datorn. Nokia PC Suite installerar automatiskt modemdrivrutinerna i listan nedan, beroende på vilken anslutningstyp du använder:

  • Modemdrivrutiner för de USB- och seriekablar som kan användas.

  • Nokia-IR-modem för IR-anslutning.

  • Bluetooth-modemet för datoranslutning för anslutning med trådlös Bluetooth-teknik. Om du installerar Microsoft Bluetooth på datorn installeras dessutom ett Bluetooth-standardmodem automatiskt. Du kan antingen använda Bluetooth-modemet för datoranslutning eller standard-Bluetooth-modemet.

 

Tips!

En alternativ metod för att få tillgång till Internet är att upprätta en fjärranslutning manuellt från Kontrollpanelen i Windows (till exempel om telefonen inte har funktioner för paketdata). Mer information finns i avsnittet Använda telefonen som modem.

Se även

Ansluta till Internet

One Touch Access