Välja modem

I One Touch Access visas en lista över de modem som du har installerat för den anslutna telefonen. Det kan vara ett Nokia-modem för telefonen i fråga, ett standardmodem för infraröd anslutning eller ett standard-Bluetooth-modem. Vilka standard-Bluetooth-modem som är tillgängliga beror på vilken programvara för trådlös Bluetooth-teknik du har installerat på datorn.

I listrutan med installerade modem väljer du det modem du vill använda för att ansluta till Internet.

Om ditt modem inte visas gör du följande:

  1. Öppna Kontrollpanelen i Windows genom att klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen.

  2. Klicka på Telefoner och modem > Modem och kontrollera om ett Bluetooth-modemet för datoranslutning eller ett standard-Bluetooth-modem är installerat på datorn.

  3. Om inte kopplar du ihop telefonen och datorn igen med hjälp av guiden Koppla upp dig. Du öppnar Koppla upp dig genom att gå till huvudfönstret i Nokia PC Suite och klicka på Inställningar > Lägg till fler telefoner.

 

Se även

Välja nätverksoperatör

Välja modem