Möjliga felmeddelanden

Om One Touch Access inte kan upprätta en nätverksanslutning visas något av följande felmeddelanden. Kontrollera vilka korrigeringar du bör göra och försök sedan ansluta igen.

Den valda enheten är inte ansluten! Anslut enheten och försök igen.

Du har inte anslutit telefonen till datorn eller anslutningen till datorn har brutits. Anslut telefonen till datorn och försök sedan upprätta en nätverksanslutning i One Touch Access. Mer information om hur du ansluter telefonen till datorn finns i Anslutbarhet, översikt.

 

Det gick inte att ansluta till nätverket! Det gick inte att ansluta till den valda enheten med One Touch Access.

Det här felmeddelandet kan visas av någon av följande orsaker:

  • Telefonen är inte på. Sätt på telefonen.

  • Om du använder en kabelanslutning: telefonen är inte ansluten till kabeln. Anslut telefonen till kabeln. Kontrollera också att du har installerat kabeln på rätt sätt.

  • Om du använder en infraröd anslutning: den infraröda länken (IrDA) är inte aktiv. Aktivera den infraröda länken på telefonen och se till att det inte finns några hinder mellan telefonen och datorn. Enheternas IR-portar måste peka mot varandra. Om du använder en Symbian-telefon ska du kontrollera att du har valt IR-modem på telefonen. Mer information finns i användarhandboken till telefonen.

  • Den trådlösa Bluetooth-anslutningen är inte aktiv. Kontrollera de trådlösa Bluetooth-funktionerna på telefonen och koppla ihop telefonen med datorn med hjälp av Koppla upp dig. Om du har parat ihop din telefon med en dator som använder en tidigare version av Nokia PC Suite måste du ta bort hopparningen och para ihop telefonen igen med den aktuella versionen. När du har gjort det är Bluetooth-modemet för datoranslutning installerat på din dator och du kan skapa en Internet-anslutning Bluetooth.

 

Det gick inte att ansluta till nätverket! Modemet används av ett annat program eller så har det inte konfigurerats ordentligt.

Det här felmeddelandet kan visas av någon av följande orsaker:

  • Beroende på vilken anslutningstyp du använder kan felmeddelandet visas om du redan har valt anslutningstyp i Nokia Connection Manager. Om du använder en seriell kabel (CA-42) eller infraröd anslutning kontrollerar du att anslutningstypen är avmarkerad i listan över tillgängliga anslutningar i Nokia Connection Manager.

  • Modemdrivrutinen är konfigurerad på fel sätt. Ändra den virtuella seriella porten genom att installera modemdrivrutinerna igen.

Det gick inte att upprätta en nätverksanslutning!

Om du vill använda telefonen i programmet för trådlös Bluetooth-teknik måste du aktivera fjärranslutningar. Aktivera först Bluetooth på telefonen och se till att du har angett att telefonen ska gå att identifiera i dess Bluetooth-inställningar. Gå till programmet för trådlös Bluetooth-teknik på datorn och aktivera fjärranslutningstjänsten för telefonen. Konfigurera anslutningen genom att välja det Bluetooth-modem du vill använda i listan med tillgängliga modem.

 

One Touch Access kunde inte upprätta en nätverksanslutning. Kontrollera nätverksinställningarna.

Konfigurera om anslutningen med hjälp av inställningsguiden i One Touch Access. För att göra detta klickar du på Konfigurera i huvudfönstret för One Touch Access.

 

Inget modem hittades!

Flera Bluetooth-stackar har installerats i datorn och du har använt en av stackarna till att ansluta telefonen till datorn.

Så här löser du problemet:

  • Öppna Start > Inställningar > Kontrollpanelen och avinstallera de Bluetooth-stackar du inte använder för tillfället. Observera att enheter som endast använder de avinstallerade stackarna kanske inte fungerar som de ska efteråt.
    ELLER

  • Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel (om en sådan finns) i stället för via trådlös Bluetooth-teknik.

Möjliga felmeddelanden