Koppla ned från Internet

Om du vill avbryta anslutningen klickar du på Koppla ned.

Se även:

Ansluta till Internet

Koppla ned från Internet