Ansluta till Internet

Förutsättningar för anslutning till Internet:

Mobiltelefonen måste vara ansluten till datorn.
Beroende på vilken anslutningstyp du vill använda och vad som fungerar med din telefon och din dator, ska du

  • aktivera IR-porten på telefonen. Placera telefonen och datorn så att deras IR-portar är riktade mot varandra. Om du använder en Symbian-telefon ska du kontrollera att du har valt IR-modem på telefonen. Mer information finns i användarhandboken till telefonen.

  • först ansluta kabelns ena ände till datorn, och sedan den andra änden till telefonen.

  • aktivera telefonens anslutning för trådlös Bluetooth-teknik och koppla ihop telefonen med datorn med hjälp av Koppla upp dig.

 

Så här använder du de aktuella inställningarna för en Internet-anslutning

När du startar One Touch Access kommer du att automatiskt anslutas till Internet efter 10 sekunder om du inte gör något. Den anslutna telefonen identifieras och används automatiskt som modem. Om du har anslutit telefonen till datorn via Bluetooth identifieras telefonen automatiskt endast om det inte finns några andra tillgängliga modem och om du använde ett Bluetooth-modem den senaste gången du använde One Touch Access.

Det tar ett tag att upprätta anslutningen. Om du vill avbryta anslutningen klickar du på Koppla ned eller Avbryt.

När du är ansluten minimeras One Touch Access till Aktivitetsfältet.

Så här konfigurerar du inställningarna för en Internet-anslutning

Det finns också en inställningsguide i One Touch Access som du använder till att konfigurera dina anslutningsinställningar. Starta guiden genom att klicka på Konfigurera.

Obs!

Den högsta porthastigheten som visas i Windows är den högsta anslutningshastigheten mellan telefonen och datorn, och den beror på den anslutningstyp du använder.

Se även

Koppla ned från Internet

Ansluta till Internet