Więcej informacji na temat pakietu Nokia PC Suite można znaleźć w dowolnym z wymienionych niżej źródeł.

 • Instrukcja obsługi pakietu Nokia PC Suite zawiera różne informacje, na przykład dotyczące łączenia telefonu z komputerem oraz korzystania z aplikacji pakietu. W oknie głównym pakietu Nokia PC Suite kliknij polecenie Pomoc > Instrukcja obsługi pakietu Nokia PC Suite.

 • Wersja demonstracyjna pakietu PC Suite zawiera animowane prezentacje aplikacji wchodzących w skład pakietu. W oknie głównym pakietu Nokia PC Suite kliknij polecenie Internet > Wersja demonstracyjna pakietu Nokia PC Suite.

 • Na internetowych stronach pakietu Nokia PC Suite możesz w sposób interaktywny nauczyć się posługiwać tym oprogramowaniem. Zajrzyj do witryny http://www.nokia.com/pcsuite i zapoznaj się z rozdziałem „Jak to zrobić”.

 • Rozdział „Często zadawane pytania” (FAQ) zawiera informacje o tym, jak rozwiązywać problemy z pakietem Nokia PC Suite. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, w głównym oknie pakietu Nokia PC Suite kliknij Internet > Nokia PC Suite w internecie > FAQ.

 • Forum dyskusyjne na stronach Nokia Support umożliwia omawianie z innymi użytkownikami produktów firmy Nokia, na przykład programów komputerowych. W oknie głównym pakietu Nokia PC Suite kliknij Internet> Pakiet Nokia PC Suite w internecie > Nokia Support Discussions.

 

Uwaga:

Instrukcja obsługi pakietu Nokia PC Suite ma format PDF. Aby wyświetlać pliki PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader. Jeśli w pakiecie Nokia PC Suite nie można otworzyć instrukcji, nie ma jej na komputerze lub nie jest zainstalowany program Adobe Reader. Program Adobe Reader można pobrać bezpłatnie ze stron internetowych firmy Adobe.

Nokia PC Suite

Pakiet Nokia PC Suite umożliwia połączenie telefonu Nokia z komputerem, udostępnia on również wiele aplikacji ułatwiających organizowanie zawartości telefonu za pomocą komputera. Aby dowiedzieć się, które aplikacje umożliwiają wykonywanie konkretnych operacji, przejdź do rozdziału Wykonywane zadania.

Pakietu Nokia PC Suite można używać z kompatybilnymi telefonami komórkowymi Nokia. Jednak nie wszystkie funkcje i aplikacje pakietu mogą być stosowane z każdym modelem telefonu. Więcej informacji na temat funkcji pakietu PC Suite obsługiwanych przez określony telefon, a także na temat modeli telefonów obsługiwanych przez poszczególne wersje pakietu PC Suite można znaleźć na stronach www.nokia.com/pcsuite.

Okno główne pakietu Nokia PC Suite jest podzielone na następujące obszary:

 

Obszar

Opis

Okienko aplikacji

 • Wyświetla informację o standardowych aplikacjach pakietu Nokia PC Suite oraz dodatkowych aplikacjach, które można pobrać ze stron internetowych pakietu Nokia PC Suite i zainstalować.

 • Aby otworzyć aplikację, kliknij jej ikonę lub wybierz ją z menu Plik.

Okienko stanu

 • Wyświetla powiadomienie, jeśli dostępne są nowe dodatki, aktualizacje dodatków lub aktualizacje pakietu Nokia PC Suite. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Aktualizowanie pakietu Nokia PC Suite.

Okienko z informacjami o wybranym telefonie i postępie instalacji

 • Wyświetla informację o telefonach podłączonych aktualnie do komputera. Wskazuje także poziom naładowania baterii podłączonego telefonu (zależnie od używanych modelu telefonu i rodzaju połączenia) oraz wyświetla szczegółowe informacje o ilości wolnej pamięci w telefonie.

 • Jeśli do komputera nie podłączono telefonu, utwórz połączenie za pomocą kreatora Uzyskaj Połączenie. Aby otworzyć kreator, wybierz polecenie Kliknij tu, aby podłączyć telefon widoczne nad ikoną telefonu.

 • Jeśli do komputera podłączono kilka telefonów, wybierz żądany telefon z listy rozwijanej dostępnej w okienku.

 • Aby zmienić nazwę telefonu, kliknij Ustawienia > Zmień nazwę telefonu i wpisz nową nazwę w polu, w którym wyświetlana jest nazwa podłączonego telefonu.

 • Aby przesłać do telefonu pliki muzyczne, obrazy, pliki wideo lub aplikacje, przeciągnij je i upuść na ikonie telefonu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Przeciąganie i upuszczanie plików w telefonie.

Okienko wiadomości

 • Po kliknięciu widocznej pod okienkiem ikony Wiadomości zostaną wyświetlone wiadomości SMS ze skrzynki odbiorczej podłączonego telefonu. Aby przechodzić między wiadomościami, klikaj strzałki pod okienkiem.

 • Po najechaniu na wiadomość kursorem zostanie wyświetlona etykietka narzędzia. Będzie w niej widoczna treść wiadomości oraz imię i numer telefonu nadawcy, j
  eśli jego dane są zapisane w spisie kontaktów telefonu, a także data i godzina otrzymania wiadomości (w wypadku wiadomości otrzymanych tego samego dnia wyświetlana jest tylko informacja o godzinie).

 • Kliknij wiadomość prawym przyciskiem myszy, aby na nią odpowiedzieć, przekazać ją lub usunąć z telefonu.

 • Kliknij wiadomość, aby otworzyć ją w widoku Wiadomości aplikacji Nokia Communication Centre, skąd można ją przekazać albo utworzyć nowe wiadomości tekstowe i multimedialne.

 • Aby uaktualnić wiadomości wyświetlane w okienku wiadomości, naciśnij klawisz F5.

 • Kliknij uchwyt u góry okienka wiadomości, aby je zminimalizować lub zmaksymalizować.

Okienko kalendarza

 • Po kliknięciu widocznej pod okienkiem ikony Kalendarz zostanie wyświetlony kalendarz podłączonego telefonu.

 • Jeśli najedziesz kursorem na datę oznaczoną małym trójkątem, zostanie wyświetlona wskazówka ze szczegółowymi informacjami o pozycjach kalendarza danego dnia.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu edytowania kalendarza w oknie głównym pakietu Nokia PC Suite, zapoznaj się z sekcją Edytowanie pozycji kalendarza.

 • Aby przechodzić między pozycjami kalendarza, klikaj strzałki nad widokiem danego miesiąca.

 • Aby uaktualnić pozycje wyświetlane w okienku kalendarza, naciśnij klawisz F5.

 • Kliknij uchwyt u góry okienka kalendarza, aby je zminimalizować lub zmaksymalizować.

 

Wskazówka:

Jeśli nie chcesz, aby w oknie głównym pakietu Nokia PC Suite było wyświetlane okienko wiadomości lub okienko kalendarza, kliknij Ustawienia > Ustawienia…, przejdź do karty telefonu i odznacz pole wyboru Wyświetlaj wiadomości lub Wyświetlaj kalendarz.

 

Pakiet Nokia PC Suite umożliwia aktualizowanie oprogramowania zainstalowanego w telefonie Nokia przez internet. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Nokia Software Updater.

Informacje o tym, jak zasubskrybować bezpłatny biuletyn Nokia Connections można znaleźć w rozdziale Subskrybowanie biuletynu Nokia Connections.

Wskazówka:

Pakiet Nokia PC Suite będzie się otwierać zawsze po uruchomieniu komputera. Aby temu zapobiec, przejdź do menu Plik w głównym oknie pakietu PC Suite i usuń zaznaczenie opcji Wywołaj podczas uruchamiania komputera.

 

Więcej informacji na temat pakietu Nokia PC Suite

 

Zobacz też:

Wymagania systemowe

Omówienie możliwości połączeń

Nokia PC Suite