Hvis du vil ha mer informasjon om Nokia PC Suite, kan du se i kildene som er oppført nedenfor.

 • Brukerhåndbok for Nokia PC Suite inneholder for eksempel informasjon om hvordan du kobler telefonen til PCen, og hvordan du bruker Nokia PC Suite-programmene. Gå til hovedvinduet for Nokia PC Suite, og klikk på Hjelp > Brukerhåndbok for Nokia PC Suite.

 • PC Suite-demonstrasjonen inneholder animerte demonstrasjoner av Nokia PC Suite-programmene. Gå til hovedvinduet for Nokia PC Suite, og klikk på Web > PC Suite-demonstrasjon.

 • På nettsidene for Nokia PC Suite kan du få en interaktiv gjennomgang for bruk av programvaren. Gå til http://www.nokia.com/pcsuite og se delen How to.

 • Vanlige spørsmål inneholder feilsøkingsinformasjon om Nokia PC Suite. Du finner denne informasjonen ved å klikke på Web > Nokia PC Suite på nettet > Vanlige spørsmål i hovedvinduet i Nokia PC Suite.

 • Nokia-støttediskusjonsråd, der du kan diskutere Nokia-produkter, for eksempel PC-programvare, med andre brukere. Gå til hovedvinduet for Nokia PC Suite, og klikk på Web > Nokia PC Suite på nettet > Nokia-støttediskusjoner.

 

Merk:

Brukerhåndboken for Nokia PC Suite er i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha Adobe Reader installert på datamaskinen. Hvis Nokia PC Suite ikke kan åpne håndboken, finnes den ikke på datamaskinen, eller Adobe Reader er ikke installert på datamaskinen. Du kan laste ned Adobe Reader gratis fra Adobes websider.

Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du koble Nokia-telefonen til en PC, og du får et stort utvalg av programmer til å administrere telefonen på PCen. Hvis du vil finne ut hvilket program som kan brukes til å utføre en bestemt oppgave, kan du se Hvilken oppgave skal utføres.

Nokia PC Suite kan brukes med kompatible Nokia-mobiltelefoner. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle Nokia PC Suite-funksjoner og -programmer kan brukes med alle telefonmodeller. Hvis du vil ha mer informasjon om PC Suite-funksjonene som støttes av telefonen din, og informasjon om telefoner som støttes av ulike PC Suite-versjoner, kan du gå til www.nokia.com/pcsuite-sidene.

Hovedvinduet for Nokia PC Suite er delt inn i områdene som er beskrevet nedenfor:

 

Område

Beskrivelse

Programrute

 • Viser standardprogrammene som er inkludert i Nokia PC Suite, og mulige tilleggsprogrammer som du kan laste ned og installere fra websidene for Nokia PC Suite.

 • Hvis du vil åpne et program, klikker du på det tilhørende ikonet eller velger det fra Fil-menyen.

Statusrute

 • Viser en melding hvis nye tilleggsprogrammer, oppdateringer til installerte tilleggsprogrammer eller oppdateringer til Nokia PC Suite er tilgjengelige for telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere Nokia PC Suite.

Telefonvalg- og fremdriftsrute

 • Viser telefonene som er koblet til PCen. Angir også batterinivået til den tilkoblede telefonen (avhengig av hvilken telefonmodell og tilkoblingstype du bruker), og viser detaljert informasjon om hvor mye ledig minne det er på telefonen.

 • Hvis ingen telefoner er koblet til PCen, kan du bruke veiviseren Koble deg til til å opprette tilkoblingen. For å få tilgang til Koble deg til velger du teksten Klikk her for å koble til en telefon over telefonbildet.

 • Hvis du har flere telefoner koblet til PCen, velger du telefonen du vil bruke, fra rullegardinlisten i ruten.

 • Du kan endre navn på telefonen ved å klikke på Innstillinger > Endre navn på telefon og skrive inn et nytt navn i feltet der navnet på den tilkoblede telefonen vises.

 • Hvis du vil overføre musikk, bilder, videofiler og programmer på telefonen, kan du dra og slippe filene på telefonbildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dra og slippe filer til telefonen.

Meldingsrute

 • Viser tekstmeldingene fra innboksen på den tilkoblede telefonen når du klikker på meldingsikonet under ruten. Hvis du vil navigere i meldingene, klikker du på pilene under meldingsruten.

 • Hvis du holder musepekeren over en melding, vises et verktøytips med meldingsteksten samt avsenderens telefonnummer og navn hvis dette er lagret i kontaktene på telefonen, og datoen og klokkeslettet da meldingen ble mottatt (for meldinger som er mottatt samme dag, vises bare klokkeslettet).

 • Høyreklikk på en melding for å svare på, videresende eller slette den fra telefonen.

 • Klikk på en melding for å åpne den i meldingsvisningen i Nokia Communication Centre, der du kan videresende meldingen eller opprette nye tekstmeldinger og multimediemelding
  er.

 • Hvis du vil oppdatere meldingene som vises i meldingsruten, trykker du på F5.

 • Klikk på håndtaket på den øverste kanten av meldingsruten for å maksimere eller minimere ruten.

Kalenderrute

 • Viser kalenderen fra den tilkoblede telefonen når du klikker på kalenderikonet under ruten.

 • Hvis du holder musepekeren over en dato som er merket med en liten trekant, vises et verktøytips med detaljert informasjon om oppføringene for den aktuelle datoen.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer kalenderen i hovedvinduet i Nokia PC Suite, kan du se Redigere kalenderoppføringer.

 • Hvis du vil navigere i kalenderen, klikker du på pilene over måneden som vises.

 • Hvis du vil oppdatere oppføringene som vises i kalenderruten, trykker du på F5.

 • Klikk på håndtaket på den øverste kanten av kalenderruten for å maksimere eller minimere ruten.

 

Tips:

Hvis du ikke vil vise meldingsruten eller kalenderruten i hovedvinduet for Nokia PC Suite, klikker du på Innstillinger > Innstillinger…, går til telefonkategorien og fjerner merket i avmerkingsboksen Vis meldinger eller Vis kalender.

 

Med Nokia PC Suite kan du oppdatere programvaren for Nokia-telefonen via Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nokia Software Updater.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du registrerer deg for det gratis nyhetsbrevet Nokia Connections, kan du se Bestill Nokia Connections.

Tips:

Nokia PC Suite åpnes alltid når du starter opp PCen. Hvis du ikke vil at det skal startes automatisk, kan du gå til Fil-menyen i hovedvinduet for PC Suite og oppheve merkingen av Aktiver ved oppstart.

 

Mer informasjon om Nokia PC Suite

 

Se også:

Systemkrav

Tilkobling, oversikt

Nokia PC Suite