Yderligere oplysninger om Nokia PC Suite finder du de steder, der er anført nedenfor.

  • Brugervejledning til Nokia PC Suite indeholder eksempelvis oplysninger om, hvordan du forbinder din telefon til pc’en, og om hvordan Nokia PC Suite-programmerne skal bruges. Gå til hovedvinduet i Nokia PC Suite, og klik på Hjælp > Brugervejledning til Nokia PC Suite.

  • PC Suite-demo indeholder animerede visninger af Nokia PC Suite-programmer. Gå til hovedvinduet i Nokia PC Suite, og klik på Web > Nokia PC Suite-demo.

  • Sådan gør du-websider til Nokia PC Suite giver dig en interaktiv gennemgang i brugen af softwaren. Gå til http://www.nokia.com/pcsuite, og se afsnittet med titlen How to (Sådan gør du).

  • FAQ Search (Søg i ofte stillede spørgsmål) indeholder oplysninger om fejlfinding for Nokia PC Suite. Du får adgang til oplysningerne ved at klikke på Web > Nokia PC Suite på nettet > Ofte stillede spørgsmål i hovedvinduet i Nokia PC Suite.

  • Nokia Support Discussions Board, hvor du kan diskutere Nokia-produkter, f.eks. pc-software, med andre brugere. Gå til hovedvinduet i Nokia PC Suite, og klik på Web > Nokia PC Suite på nettet > Nokia Support-diskussioner.

 

Bemærk:

Brugervejledningen til Nokia PC Suite er i PDF-format. For at kunne læse PDF-filer skal du have Adobe Reader installeret på din computer. Hvis Nokia PC Suite ikke kan åbne vejledningen, findes den ikke på din pc, eller du har ikke Adobe Reader installeret på din pc. Du kan hente Adobe Reader gratis fra Adobes websted.

Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du forbinde din Nokia-telefon med en pc, og du får en lang række programmer til administration af din telefon på din pc. Hvis du vil finde ud af, hvilket program du skal bruge til en bestemt opgave, kan du se Hvilken opgave skal udføres.

Nokia PC Suite kan bruges sammen med kompatible Nokia-mobiltelefoner. Det er dog ikke alle funktioner og programmer i Nokia PC Suite, der kan bruges sammen med alle telefonmodeller. Besøg www.nokia.com/pcsuite for at få yderligere oplysninger om de PC Suite-funktioner, som understøttes af din telefon, og oplysninger om, hvilke telefoner der understøttes af de enkelte PC Suite-versioner.

Hovedvinduet i Nokia PC Suite er delt op i de områder, der er beskrevet nedenfor:

 

Område

Beskrivelse

Programruden

  • Viser standardprogrammerne i Nokia PC Suite og mulige ekstra programmer, som du muligvis har hentet og installeret fra webstedet til Nokia PC Suite.

  • Hvis du vil åbne programmet, skal du klikke på dets ikon eller vælge det i menuen Filer.

Statusruden

  • Viser en meddelelse, hvis nye programmer, opdateringer til installerede tilføjelsesprogrammer eller opdateringer til Nokia PC Suite er tilgængelige til din telefon. Yderligere oplysninger finder du under Opdatering af Nokia PC Suite.

Rude til valg af telefon og statusvisning.

  • Viser de telefoner, der aktuelt er sluttet til pc’en. Angiver også batteriniveauet for den tilsluttede telefon (afhænger af den telefonmodel og forbindelsestype, du bruger) og viser detaljerede oplysninger om den ledige hukommelse på telefonen.

  • Hvis du ikke har nogen telefoner forbundet med pc’en, skal du bruge guiden Få forbindelse til at oprette forbindelsen. For at få adgang til Få forbindelse skal du vælge teksten Klik her for at forbinde en telefon, der står over telefonikonet.

  • Hvis du har flere telefoner forbundet med pc’en, skal du vælge den telefon, du vil bruge, fra rudens rulleliste.

  • Du kan omdøbe din telefon ved at klikke på Indstillinger > Omdøb telefon og ved at indtaste et nyt navn i feltet, der viser navnet på den tilsluttede telefon.

  • Hvis du vil overføre billeder, videofiler og programmer til din telefon, skal du trække og slippe filer til telefonikonet. Yderligere oplysninger finder du under Trække og slippe filer til din telefon.

Beskedrude

  • Viser tekstbeskederne fra indbakken i din tilsluttede telefon, når du klikker på ikonet Beskeder under ruden. Hvis du vil navigere i beskederne, skal du klikke på pilene under beskedruden.

  • Hvis du bevæger musemarkøren hen over en besked, får du et værktøjstip, der viser meddelelsesteksten sammen med senderens telefonnummer og navn, hvis det er gemt i din telefons kontakter, samt dato og tidspunkt for modtagelse af beskeden (hvis beskederne er modtaget i løbet af den aktuelle dag, vises kun tidspunktet).

  • Højreklik på en besked for at besvare den, videresende den eller slette den fra telefonen.

  • Klik på en besked for at åbne den i visningen Beskeder i Nokia Comm
    unication Centre, hvor du kan videresende beskeden eller oprette nye tekstbeskeder og MMS-beskeder.

  • Tryk på F5, hvis du vil opdatere beskeder, der er vist i beskedruden.

  • Klik på håndtaget på den øverste kant af beskedruden for at maksimere eller minimere ruden.

Kalenderrude

  • Viser kalenderen fra den tilsluttede telefon, når du klikker på ikonet Kalender under ruden.

  • Hvis du bevæger musemarkøren hen over en dato, som er markeret med en lille trekant, får du et værktøjstip, der viser detaljerede oplysninger om posterne for den pågældende dato.

  • Yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer kalenderen fra hovedvinduet i Nokia PC Suite, finder du under Redigere kalenderposter.

  • Klik på pilene over den aktuelt viste måned for at navigere i kalenderen.

  • Tryk på F5, hvis du vil opdatere poster, der er vist i kalenderruden.

  • Klik på håndtaget på den øverste kant af kalenderruden for at maksimere eller minimere ruden.

 

Tip!

Hvis du ikke ønsker at få vist beskedruden eller kalenderruden i hovedvinduet i Nokia PC Suite, skal du klikke på Indstillinger > Indstillinger…, gå til telefonens faneblad og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis beskeder eller Vis kalender.

 

Med Nokia PC Suite kan du opdatere din Nokia-telefons software via internettet. Yderligere oplysninger finder du under Nokia Software Updater.

Yderligere oplysninger om at tilmelde dig et gratis Nokia Connections-nyhedsbrev finder du under Tilmelding til Nokia Connections.

Tip!

Nokia PC Suite åbnes altid, når du starter pc’en. Hvis du vil forhindre automatisk opstart, skal du gå til menuen Filer i hovedvinduet i PC Suite og fjerne markeringen af indstillingen Aktiver ved start.

 

Flere oplysninger om Nokia PC Suite

 

Se også

Systemkrav

Oversigt over tilslutningstyper

Nokia PC Suite